Unga, sex och internet

Ungdomsstyrelsen kör ännu en omgång av sin uppskattade utbildning kring handboken ”…men fråga mig bara!” i Stockholm 9 februari 2010.
I boken beskrivs hur man kan upptäcka att barn och unga utsatts för övergrepp på nätet, hur man kan ta upp samtal om detta och hur man kan hjälpa dem som råkat illa ut.
Vi presenterar dessutom ett purfärskt metodmaterial avsett att användas i skolan.
Några av landets främsta föreläsare på området medverkar. Seminariet är kostnadsfritt.
Mer info och anmälan http://www.ungdomsstyrelsen.se/
Välkommen!
Stiftelsen Allmänna Barnhuset & Ungdomsstyrelsen