UMkonferensen 2015

Hej!
Äntligen var det dags för lite information om vad som kommer att hända på UM Konferensen 2015.
Klicka på länken för mer information.
www.umkonferensen2015.se
Varmt Välkomna!
FSUM och Ungdomsmottagningen i Uddevalla med kollegor i norra Bohuslän
i samarbete med Fjällkonferens