Transpersoner – psykologiska utmaningar och psykoterapi

Konferens i Stockholm 19-20 nov 2015
”Transpersoner – psykologiska utmaningar och psykoterapi”.
För dig som i din yrkesroll möter transpersoner för samtalsstöd och psykoterapi,
forskar kring transpersoners psykiska hälsa eller som arbetar med hälsofrågor och vårdplanering.
Konferensen omfattar föreläsningar och samtal på temat psykologiska utmaningar, ur både behandlar- och patientperspektiv.
Denna länk går till inbjudan/program/anmälan:
http://www.sodersjukhuset.se/Avdelningar–mottagningar/Mottagningar/psykhalsan/Transkonferens/