Tonårsparlören

Tonårsparlören – en bok med ett enda syfte
Under nästa vecka, lagom till Valborg, nås drygt 108 000 föräldrar till barn födda 1995 av Tonårsparlören. Syftet med boken är att med enkla tips, argument och fakta rusta tonårsföräldrar att prata alkohol och droger med sina barn så att de i sin tur kan fatta egna kloka beslut.
Från 2002-2007 skickades boken ut av dåvarande Alkoholkommittén. Boken väckte stor uppmärksamhet första gången den gavs ut. Hela 87 procent av föräldrarna la märke till boken. Nio av tio tyckte att de tips de fick stämde väl överens med deras egen uppfattning om hur man bör förhålla sig till alkohol och tonåringar.
I vår är det första gången som Statens folkhälsoinstitut ger ut boken. Boken har reviderats och vi har valt att lägga till ett kapitel – ”Ungdomar som inte dricker”. Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma föräldrar om vilka värderingar de förmedlar. Normen i samhället är att man ska dricka alkohol, men dricka måttligt. Dricker man inte alls kan det ses som tecken på att man är onormal.
Även om det bara är föräldrar till barn i 12-13 årsåldern som får boken direkt hem i brevlådan, vet vi att efterfrågan från andra är stor. Något liknande verktyg finns inte. För att boken ska få så stor spridning som möjligt har vi valt att ta fram en digital upplaga av den. I samma veva som vi distribuerar boken till föräldrarna, v 18, så kommer den att finnas tillgänglig på www.fhi.se/Handbocker/Tonarsparloren.
Karin Falkeström
Informatör
_____________________________________________ Avdelningen för kommunikation
Statens folkhälsoinstitut
831 40 Östersund
Direkttfn/mobil: 063-19 96 30
Fax: 063-19 96 01
www.fhi.se