Styrgrupp i projektet Första linjen på UM

Hej!
Är du intresserad av att vara med i en styrgrupp i projektet Första linjen på UM – framtagande av riktlinjer och handbok?

Styrgruppens uppgifter sammansättning och uppgift:
Styrgrupp ska bestå av 7-10 engagerade UM personer som är väl insatta i arbetet på UM, som representerar alla yrkeskategorier och som kan avsätta tid för detta under oktober- april. Speciell kunskap och erfarenhet av arbete på UM med att möta ungdomar med psykiskohälsa ska ingå.
2-3 representanter från FSUM styrelse kommer att ingå – varav en är ordförande.
Styrgruppen ska delta i 3 stycken workshops där olika frågor/ problem-/ fokusområden ska bearbetas.
Där emellan ska du kunna stå till förfogande för att kunna ge respons och feedback till projektledningen på texter eller annat som kan vara av väsentlighet för den samma.
Resor, mat och boende ersätts från FSUM, men arbetstid ersätts inte.
Intresseanmälan före den 24 september 2017 till:

timmy.leijen@regionorebrolan.se