Skrivelse till Gabriel Wikström, socialdepartementet och SKL

I fredags överlämnades FSUMs och UMSAMs skrivelse till Socialdepartementet och SKL.
Skrivelsen handlar om nationell satsning på Sveriges ungdomsmottagningar ur två perspektiv:
Regeringens satsning på riktade insatser till Sveriges ungdomsmottagningar samt
Ungdomsmottagningsverksamhetens framtida behov
Läs skrivelsen i sin helhet här:
skrivelse-angaende-regeringens-satsning-pa-um-2016-11-02