RFSU Stockholms föräldrastödjande projekt ”Kan vi prata?”

RFSU Stockholms föräldrastödjande projekt ”Kan vi prata?” utvecklar material, metoder och sammanhang där föräldrar och viktiga vuxna kan lära sig mer om hur man stöttar ungas sexuella hälsa.

Föräldrar med tonårsbarn efterfrågar stöd i föräldraskapet. Många känner dessutom en särskild osäkerhet när det kommer till hur man kan stötta sitt barn i teman om kroppen, sexualitet och relationer. Med utgångspunkt i dessa behov har projektet skapat föräldraföreläsningar och en studiecirkel för föräldrar och viktiga vuxna.

Till våren 2024 kommer även handboken Världens viktigaste samtal av Nathalie Simonsson. Boken är framtagen inom projektet och tar upp teman som ung kärlek och sexualitet, att må bra med sin kropp, sexuell utsatthet, porr, normer, ömsesidighet, sex. Om varför man som förälder är så viktig och hur man pratar om frågor som har med sex att göra. Men också om hur det är att vara förälder – oro och egna värderingar som påverkar.

Läs mer om projektet här:

https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/nara-dig/lokalforeningar/senaste-stockholm/sexualupplysning/kan-vi-prata/

Sprid gärna info om projektet till föräldrar som ni kommer i kontakt med!