Remissrunda för dokumentet: Ungdomsmottagningen i första linjen för psykisk (o)hälsa

Remissrunda för dokumentet:
Ungdomsmottagningen i första linjen för psykisk (o)hälsa
Hej!
Tiden har rusat fram och datum för deadline närmar sig med stormsteg och nu är det hög tid för remissrunda.
Styrgruppen på 17 personer har tillsammans med oss, Eva Holmberg och Hans Landeström, träffats vid totalt tre tillfällen på Täby ungdomsmottagning, Ungdomshälsan Umeå och Örebros ungdomsmottagning. Däremellan har gruppen läst olika versioner av dokumentet som vuxit fram över tid, skrivit text, kommit med kommentarer och samlat in statistik och andra faktauppgifter. Stort tack till er alla för spännande diskussioner och ett gott samarbete!
Vi har gjort ett besök hos Gävle ungdomsmottagning och där träffat representanter från Gävleborgs ungdomsmottagningar och fått höra hur de arbetar med första linjen. I Örebro har vi träffat Anna Bystedt, chef för region Örebros mottagningar, som haft första linjen uppdrag sedan 2011. Och slutligen har vi också varit på ett besök i Göteborg och fått träffa HälsUM som berättade om sitt främjande/förebyggande arbete, samt en träff med representanter från Göteborgs ungdomsmottagningar. Vi vill här passa på att tacka för att vi fick besöka er och era mottagningar.
Dokumentet har vi skrivit i ett googledokument, så vi har båda haft kontinuerlig tillgång till en uppdaterad version. Vi har vid några tillfällen arbetat antingen i Umeå eller Stockholm, övrig tid har vi arbetat var och en för sig och då mötts via skajp eller telefon.
Vid FSUM konferensen i Sundsvall presenteras dokumentet kort under årsmötet torsdag 24 maj. Ni som är extra intresserade är välkomna senare samma dag till de valbara seminarierna, där vi berättar om dokumentet mer i detalj. Delar av dokumentet kommer att införlivas i FSUMs handbok och FSUMs riktlinjer.
Nu ligger alltså dokumentet Ungdomsmottagningen i första linjen för psykisk (o)hälsa här på hemsidan. Tiden för att skriva detta har varit kort, tiden för remissrundan är också kort, 10 dagar: 6 – 16 mars. Tyvärr är vi inte helt färdiga, bl.a så är referenslistan inte klar, men till sista mars ska förstås allt vara färdigt. Läs och hör av er med era åsikter senast 16 mars 2018. Vi fortsätter att finputsa på dokumentet till 31 mars, 1 april är det dags för lektör, layout och tryckeri att ta vid.
Som sagt, kommentarer och kritik välkomnas och om du tycker att nåt borde formuleras annorlunda skulle vi uppskatta förslag på ändringar som vi kan ta ställning till. Maila till Eva: um1linjen@gmail och Hans: hans.landestrom@taby.se
2018-03-05
Umeå & Stockholm
Eva Holmberg och Hans Landeström
Här finns remissen som pdf:
Remissrunda 2018.03.06 – 03.16