Protokoll styrelsemöte FSUM Skellefteå Scandic 24 maj 2016

Protokoll styrelsemöte FSUM Skellefteå Scandic 24 maj 2016
Deltagare: Karin Bishop Bondestam, Sevil Bremer, Timmy Leijen, Eva Holmberg, Vanda Oscarsson, Catharina Lundgren Idh , Susie Rasmusen, Maria Nordqvist, Carolin Eriksson,
Ej delatagande: Fox Foxhage,
Ekonomi
Sevil Bremer kassör informerar om att ca 40 UM ej ännu betalt medlemsavgiften för 2016.
Information om detta och uppmaning att betala sker under årsmötet.
Kvalitetsregister: Vanda har varit i kontakt med SKL Linda Sanneving och påbörjat ett arbete med att se om SKL kan bistå med bidrag.
Genomgång av årsmötets handlingar
Pressmeddelande
Ett pressmeddelande kommer att gå ut efter årsmötet.
Galakväll
Årets FSUMare – Susie och Eva
Året galnaste – Fox och Catharina
Årets nytänk – Maria och Karin
Årets mottagning – Timmy och Vanda
Nästa möte: heldag i Malmö onsdag 24/8 Roseum UM 8.30-15.30