Pressmeddelande från RFSL Ungdom 1 september 2014

Fortfarande inte tillräcklig hbtq-kompetens på
Ungdomsmottagningar

Pressmeddelande från RFSL Ungdom 1 september 2014
En betydande andel hbtq-ungdomar bemöts heteronormativt och med okunskap när de besöker ungdomsmottagningar. Särskilt låg är kunskapen när det kommer till transfrågor. Det visar den rapport om unga hbtq-personers upplevelse av besök på ungdomsmottagningar som RFSL Ungdom släpper den 1 september. Rapporten, ”Bra bemött? Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen” ger insyn i hur situationen för hbtq-ungdomar ser ut på ungdomsmottagningar idag.
Rapporten visar att majoriteten av de hbtq-ungdomar som varit med i studien upplever
att de har blivit bra bemötta. Det är vi glada för, eftersom ungdomsmottagningar är en
viktig resurs för många unga hbtq-personer. Men vi ser också utmaningar där unga hbtqpersoner
inte får ett bra bemötande på grund av heteronormativitet och låg hbtqkompetens
på ungdomsmottagningar som de besöker, säger Gisela Janis, förbundsordförande för RFSL Ungdom.
Av de hbtq-ungdomar som deltagit i studien uppger 49 % att de inte förutsattes vara
heterosexuella cispersoner vid sitt besök på ungdomsmottagningen. Att det inte ens är hälften
som uppger att de inte förväntades följa heteronormen är ett tydligt exempel på hur
heteronormen fortfarande begränsar unga hbtq-personers vardag. När det kommer till själva
ungdomsmottagningarnas lokaler så hade 64 % tydliga markeringar som visade att hbtq-personer
var välkomna, så som exempelvis en regnbågsflagga. Sammantaget indikerar dessa siffror att fler
ungdomsmottagningar vill vara välkomnande för hbtq-ungdomar än vad som i praktiken är fallet.
Studien visar vidare att de hbtq-ungdomar som i störst utsträckning kan tänka sig att gå tillbaka
till ungdomsmottagningen de besökt är de som inte förutsätts vara heterosexuella cispersoner vid
ett första besök. En annan faktor som hänger ihop med att vilja komma tillbaka är att det vid
besöket framkommer att man är hbtq-person.
– Resultaten visar hur viktigt det är ha kompetens som gör att unga hbtq-personer kan få
ett lika bra bemötande som de ungdomar som följer heteronormen och att därmed inte
göra heteronormativa antaganden, fortsätter Gisela Janis. Att med självklarhet få vara den
man är och bli lika kompetent bemött oavsett sexualitet, könsidentitet och könsuttryck är
en oerhört viktig faktor för en bra hälsa. Vi tror och hoppas att alla
ungdomsmottagningar ser det som lika viktigt som RFSL Ungdom gör. För att det ska
kunna bli verklighet behöver ungdomsmottagningar tillräckligt med resurser och
möjlighet till kompetensutveckling inom området, avslutar Gisela Janis.
Länk till studien: http://www.rfslungdom.se/material/bra-bemott
För med information:
Gisela Janis, Förbundsordförande RFSL Ungdom
gisela(at)rfslungdom.se, 0707 664 664
www.rfslungdom.se