Önskan om dialogmöte med social och jämställdhetsministern

 

Ang. pågående samhällsdebatt rörande unga och sexualitet

 

FSUM´s styrelse framför härmed ett starkt önskemål om ett dialogmöte med vår socialminister samt jämställdhetsminister. 

Vi önskar en diskussion och dialog kring frågan om ungas sexliv. I debatten om porr ser vi en cementerad uppfattning om killar och unga män som porrskadade och våldsutsättare samt om tjejer och unga kvinnor som utsatta.  Vi är oroliga för att en alarmism och en ensidig syn får sätta agendan för politiska beslut och kortsiktiga lösningar med lagstiftning.

Vi anser att det är av stor vikt att vi i debatten skiljer på begreppen sexuella övergrepp och sexuell praktik.

Vi vill diskutera sexualundervisningen, vår erfarenhet av samtal med unga om samtycke och kommunikation och hur vi kan föra ett nyanserat, evidensbaserat samtal om porr med vetskapen att vi kan bemöta det här med olika ingångar.

 

Tacksam för snar återkoppling.

 

Vänliga hälsningar

FSUM, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar genom ordförande Jessica Sunesson

Jessica.sunesson@sll.se