Musikhjälpen

Hej alla ungdomsmottagare!
På initiativ av Susanne Berglund i Stockholm har FSUM bestämt sig för att vara med och utmana alla ungdomsmottagningar i landet att vara med och samla in pengar till musikhjälpen i år.
”Musikhjälpens insamling 2014 kommer att gå till arbetet för att stoppa spridningen av hiv. Insamlingen kommer att ske 8-14:e december och de ungdomsmottagningar som vill vara med samlar in pengar på valfritt sätt. Kanske lyckas vi samla ihop några hundra, kanske flera tusen?!?!
Eftersom vi har olika förutsättningar vad gäller tid, personal, område osv vill vi inte att detta ska bli en tävling mellan mottagningar. Vi samarbetar, peppar varandra med glada tillrop och tipsar varandra om bra och roliga sätt att samla in pengar. Var och en deltar efter egen lust och förmåga. Vår enda förhållningsorder är att vi samlar in pengar från vuxna som har pengar att avvara, inte från våra besökare.
Insamlade pengar kommer i slutet av veckan att föras över till ett FSUM-konto, och sedan skänker vi pengarna i en gemensam summa till musikhjälpen. Mer info kring hur detta ska gå till kommer. Vår förhoppning är såklart att vi ska få komma till glasburen på stora torget i Uppsala och skänka pengarna i direktsändning!!! Och samtidigt få tillfälle att berätta om hur ungdomsmottagningarna arbetar med upplysning och andra förebyggande insatser för att stoppa spridningen av hiv.
Det ni nu behöver göra är att gå in på facebook och gå med i gruppen FSUM diskussion. Där blir du/ni inbjudna till eventet Sveriges ungdomsmottagningar för musikhjälpen. Där kommer vi diskutera och peppa varandra. Där får ni mer information under tiden fram till eventet i december.
Kom igen nu!
Timmy Leijen Ordförande