Medlemsbrev nr 6-2017

Medlemsbrev nr 6 – det sista innan årsmöte och FSUM konferensen i Tylösand
Vi tackar UM på Gullmarsplan för att vi fick rumstera hos er och se er fina mottagning!
Några saker som jag vill informera om är följande:

Konferensen i Tylösand börjar närma sig – det ska bli jättekul att träffa så många människor där som är engagerade i UM:s arbete. Att få ta del av det enormt fantastiska programmet som det byggts och filats på. Det skapar förväntningar! FSUM kommer att ha ett bord som vanligt. Kom förbi – trevliga tävlingar och priser utlovas. Inte minst årets disktrasor med viktiga budskap! Glöm inte badkläderna till badmorgon med FSUM! Se programmet!
Värdskap för konferens 2019 kommer att presenteras under årsmötet – vi har 4 kandidater som vill hålla i värdskapet. Värmland med Karlstad som ort, Visby, Göteborg och Sollentuna/Åkersberga.
Ni laddar ner årsmöteshandlingar på hemsidan och tar med er själva.
www.fsum.org
Vi hälsar en ny medlemsmottagning välkommen – Välkommen Vilhelmina ungdomsmottagning!
Vi är med på en debattartikel som kommer släppas i och med konferensen. Den handlar om att ungdomar med funktionsvariationer ska ha rätt och möjlighet till kunskap om kroppen, sexualitet, känslor och psykisk hälsa. Detta sker dels genom en app som släpps men också genom att ha fokus på att alla ska ha samma möjlighet att besöka en ungdomsmottagning. Nathalie Simonsson och Zafir Vrba som skrivet om det och som har utarbetat appen och materiale, kommer att föreläsa på konferensen i Tylösand.
Jessica och Catharina kommer att åka till Almedalen och mingla runt och lobba på olika sätt för Ungdomsmottagningar. Detta har vi pratat på länge – o börjar i liten skala på detta sätt. För att synas på ännu ett nytt sätt kommer vi gå att i Stockholm Pride tåget som en förening, den 5 augusti. Då vill vi att så många som möjligt kommer till Stockholm och deltar med oss. Grymt om vi blir många så vi syns och märks. Mer info kommer senare med anmälan!
Vi har träffat en representant från SKL angående nationell enkät på Ungdomsmottagning –det kan vara en bra början på vår strävan att få till statistik och kvalitets register. I korthet – på nationell nivå via SKL görs det olika enkäter om hur de som söker vården upplever det. Exempelvis primärvården och akutsjukvården. Informationen samlas på en nationell sida där kan man titta och jämföra. Detta skulle vi kunna göra också med UM:s verksamhet. Vi återkommer i frågan när vi kommit längre. Gå gärna in och titta på sidan som redan finns för andra verksamheter. http://npe.skl.se/
Fox Foxhage kommer sluta i styrelsen – vi avtackar honom i Tylösand. Han kommer trots det att vara vår representant på RFSU kongressen. Han kommer eventuellt redovisa vad han varit med om och beslutat i form av youtube filmer.
Snart kommer de reviderade riktlinjerna för vad FSUM tycker ska gälla för ungdomsmottagningar. Där har vi beslutat i styrelsen att sänka nivån för beräkningen av personal till 3000 ungdomar per heltidsanställd barnmorska och kurator/psykolog. Bland annat på grund av det ökade söktrycket som vi uppfattar till UM, ökat uppdrag på en del håll, ökad psykisk ohälsa bland unga. En del mottagningar har väntelistor – vilket inte borde förekomma alls på en ungdomsmottagning – enligt vår uppfattning.
Den 24 maj bjöd SKL in till en dag om psykisk hälsa och metoder som kan användas på UM. Den dagen gav reaktioner på olika sätt. En del arga och förvånade över det som presenterades och sades. Andra glada och uppfyllda. Grymt olika reaktioner. Två trådar finns på FSUM diskussion på Facebook – är du inte med där – kom gärna med! Några har ring mig och andra i styrelsen och framfört sina åsikter.
Utifrån kunskap från denna dag har vi kontaktat representanter på SKL för att få till ett samtal om vad som är på gång – hur vi ska kunna förstå och agera som förening. Vi uppfattar att SKL är välvilligt inställda till UM:s verksamhet och vill medverka på bästa sätt. Till det kommer vi föreslå årsmötet att besluta att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med uppdraget psykiskhälsa på UM. Utifrån preventivt, stödjande och behandlande insatser. Innan gruppen formeras kommer styrelsen att ha en dag vid styrelsesammanträdet i augusti där vi jobbar med frågan och formulerar uppdraget till arbetsgruppen. Vill du vara med i den processen hör av dig – det är ett otroligt viktigt och spännande jobb som vi måste göra eftersom verkligheten och uppdraget på UM förändrats över tid. Det upplever jag själv efter 20 år på UM. Vi måste vara med och påverka med ungdomen i fokus – på deras uppdrag – oavsett om det formulerats direkt av de unga eller ej. Vi ska inte glömma bort eller förändra vårt grunduppdrag:
reproduktiv sexuell hälsa – UM som en lågtröskelverksamhet.
På något sätt kommer vi få ihop det – det är jag säker. Det visar vår historia som förening som med god lobbying påverkat tidigare och fortsatt kommer att göra in i framtiden – vad hade UM varit utan de tusentals eldsjälar som mött alla ungdomar med gott bemötande, kunskap och en tanke om att möta hela ungdomen?
Avslutar med en strof av Simon and Garfunkel – Tystnad är som cancer som växer !
Tillsamman kan vi göra skillnad!
Timmy Ordförande