Medlemsbrev nr 4, 20111207

Medlemsbrev nr 4, 111207
Styrelsen sågs i Stockholm den 25 november för ett heldags sammanträde.
Här kommer lite om det vi diskuterade.
Först en rapport från Mia Öster:
Den 23 november deltog jag, för FSUM:s räkning, i ett rundabordssamtal på Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) i Uppsala. Initiativet kom från jämställdhetsminister Nyamko Sabuni som ville bilda sig en uppfattning om hur man inom vården möter patienter som söker för oro kring oskuld och heder.
Vi var 12 personer runt bordet som representerade FSUM, SFOG, Socialstyrelsen, RF för Skolsköterskor, Barnmorskeförbundet, Universitet, NCK och Skolverket.
UM och skolsköterskor har en central roll i detta då vi oftast möter dessa flickor. NCK har tagit fram en handledning för hälso- och sjukvårdspersonal som, i mitt tycke, väl motsvarar hur vi arbetar på UM med detta. Handledningen ”Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder” kommer att skickas ut till alla UM.
Samstämmigheten var total runt bordet, att s.k. hymenoperationer knappast hjälper dessa flickor/kvinnor, utan att det ligger mer på det pedagogiska planet att få bukt med denna ”kejsarens nya kläder” som hymen är.
Revision av Policyprogrammet är igång och leds av Eva Wendt. Förhoppningsvis har alla mottagningar lämnat in sina bidrag och åsikter till nyåret. För er som inte har hunnit, eller missat det, ta chansen och mejla Eva era synpunkter. eva.a.wendt@lthalland.se Tanken är att vi skall kunna diskutera och anta det på årsmötet 2013.
Statistik är den eviga frågan. Styrelsen beslutade att kolla igenom frågan en gång till och en lösning skulle kunna vara tillsvidare, att vi skickar in antalet besök vi har på mottagningarna per år, fördelat på kön och yrkeskategori. För det efterfrågas i olika sammanhang hur många som besöker UM totalt. Den siffran kan vi aldrig få till men en fingervisning blir det med denna början.
Vi mötte SMI och diskuterade fortsättningen på deras kampanjer och de fick lite input av oss. Under 2012 kommer det att hållas s.k. webbinarier, föreläsningar över nätet. Kolla in och anmäl er till de intressanta föreläsningarna som ges på detta sätt. http://www.hivportalen.se/webbinarier/Sidor/default.aspx
Vi träffade också UMO och fick information om vad som händer där och hur vi ska samarbeta i framtiden. UMO har ju blivit en praktfull succé bland ungdomarna och de når sina mål med råge. Grattis UMO säjer vi från FSUM! Nu har danskarna hört av sig och vill eventuellt starta en UMO-sajt också.
På hemsidan finns nu 2 rapporter från projekt som har fått bidrag från FSUM. Dels är det Druvans UM i Karlstad som genomfört en utbildning runt sexualitet och funktionsnedsättning. Så här skriver de i sin inledning till rapporten:
”I samband med att vi på vår mottagning skulle fira 20 år i ”egna” lokaler framkom en idé om att dagen skulle handla om sexualitet och fysiska funktionsnedsättningar. Vi saknar dessa ungdomar hos oss och har trots kontakt med skolor och habiliteringen inte lyckats nå dem. Därför ville vi få medel för att kunna få göra en dag, inte bara för oss på ungdomsmottagningarna i Värmland utan även för personal och anhöriga kring ungdomar med funktionsnedsättningar och ungdomarna själva. Dagen fick rubriken” Alla har rätt till sin sexualitet?”
Det andra projektet har UM i Ulricehamn och Tranemo gjort som besökt förintelseläger i Polen. I deras syfte med denna resa och arbete skriver de:
”Genom studieresan till Auschwitch-Birkenau ville vi lägga en utbildningsgrund för oss själva för att genom detta kunna utveckla vårt utåtriktade arbete till att innehålla mer diskussionsmöjligheter kring varje människas lika värde, respekten för varandra och mångfaldens möjligheter. Ett mycket viktigt område vi länge känt behov av att utveckla inom vårt utåtriktade arbete.”
Till slut vill styrelsen önska alla riktigt Goda Helger som ligger framför oss.
Fortsätt med allt det GODA arbetet med ungdomarna i hela landet som vi gör!
Det dåliga gör vi aldrig om…Eller hur!
Er Ordförande!
Timmy Leijen