Medlemsbrev nr 3/2012

Medlemsbrev nr 3/12
Hej alla som är Ungdomsmottagare!
Styrelsen har nu haft sitt tredje sammanträde i år och platsen var Västerås!
Om ni vill att vi ska komma till er och ha vårt sammanträde hör av er! Vi kommer gärna ut och träffar er och lånar er lokal.
Policygruppen arbetar för fullt och har bra fart på sitt arbete. Men det är inte för sent att höra av sig till dom med synpunkter på sådant ni tycker är viktigt att dom arbetar och tar med i det nya programmet. Eva Wendt är den som leder det arbetet.
Vill påminna er om:
Karin från styrelsen kommer att delta i en hearing den 12 november kl. 12-16, lokal
Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Stockholm, om preventivmedelssubventionering. Initiativtagare till den är TONARG. Hör av er till Karin om ni vill veta mer.
Vi diskuterade frågan om HBTQ-utbildning då vi fått förfrågan från några håll om FSUM har någon uppfattning hur och av vem den ska göras bland annat. Styrelsen var enig om att inte ha någon åsikt i frågan om vem som står för genomförandet. Det kan se ut på olika sätt runtom i landet. Det som styrelsen vill vara tydlig med är vikten av att ungdomsmottagningarna är HBTQ- vänliga och att all form av utbildning och kompetenshöjning är bra.
Vi arbetade med att svara på en remiss om RFSU:s visionsarbete fram till 2020. Vi har fått den då FSUM är medlem i RFSU som organisation.
Snart är det släpp för hemsidan till 2013 års konferens som äger rum i Borlänge 21-24 maj.
Återkommer med aktuell www adress.
Om ni har tips på en intressant föreläsning hör av er – gärna någon tjej/kvinna då vi just nu har lite ojämn fördelning mellan könen på föreläsarna.
Allt gott för nu!
Timmy Leijen