Medlemsbrev Nr 3 2017

Medlemsbrev Nr 3
Hejsan ungdomsmottagare i vårt avlånga land.
Nu har vi haft vårt andra styrelsemöte i och på UM i Sundsvall. Tack för allt ni fixat och speciellt till Carolin och Katrin!
Den stora frågan denna gång vara att slipa på detaljer till FSUM-konferensen som går av stapeln den 23-25 maj 2018 i Sundsvall. Temat är dubbeltydigt och är: Drag i Skogen!
Ett mycket spännande program börjar växa fram – det är inte många saker som saknas. Hemsidan kommer publiceras senast den 15 nov.

Håll koll på vår hemsida för länk till den när den kommer. Det kommer att finnas möjlighet att anmäla sig snabbt och betala omgående. Det blir billigare om det görs före den 15 februari.
Ju tidigare du gör din anmälan ju säkrare är du på din plats!

Vi behöver göra om vår hemsida – är det någon själv kan eller har en bra kontakt som vill hjälpa oss med det? Vi uppskattar också om personen kan vara kvar som support till hemsidan eller support till blivande hemsidansvarig ett tag.
Arbetet med 1:a linjen uppdraget har startat, som vi skrev om i ett eget medlemsbrev. Är så glad för att det kommit igång och att vi har fått ihop en styrgrupp så snabbt. Tack alla som velat vara med och inte fick möjlighet denna gång. Det känns som att FSUMs arbete tas på allvar och att vi räknas med mer än någonsin. Har du frågor eller funderingar mejlar du Eva Holmberg på um1linjen@gmail.com
Det börjar projekt på On-line mottagningar på Ungdomsmottagningarna på flera håll i landet. Jättekul om det kan bli något ungdomarna också kan ha som en väg till oss. Det finns väldigt lite forskning runt on-line mottagningar och vad ungdomarna vill ha ut av det.
Eva Wendt – vårdutvecklare i Region Halland har tagit kontakt med Hälsoteknikcentrum/Högskolan i Halmstad kring en eventuell Målgruppsanalys och om detta skulle kunna vara ett ämne för en studentuppsats. Möjliga frågeställningar skulle kunna vara: Vilka ungdomar skulle vi nå med Online? Vilka skulle vi inte nå? Hur skulle ungdomar vilja ha en Onlinemottagning?
Kontakta Eva om du har förslag på frågeställningar eller något annat som du tycker är viktigt för en sådan undersökning.
Eva.A.Wendt@regionhalland.se
Nu har arbetet börjat rulla på om en nationell enkät för ungdomsmottagningen. Första mötet hade vi i tisdags med SKL. Det har bildats en arbetsgrupp nu som med representanter för nationell patient enkät som ska titta på frågeställningar runt vad vi vill veta av våra ungdomar när de besöker oss. Gruppmedlemar är följande från UMSAM/FSUM:

Marie-Louise Berséus, Region Skåne, Enhetschef, UM Helsingborg, Klippan, Ängelholm, Höganäs, Anna Bystedt, Region Örebro län, Verksamhetschef, UM Örebro län
Sussi Frostholm, Västra Götalandsregionen, Verksamhetsutvecklare UM Skaraborg och Södra Älvsborg, Eva Wendt, Region Halland, Vårdutvecklare UM Halland. Arbetet kommer att ledas av Marin Midboe på SKL.
Allt för denna gången!
Timmy Leijen Ordförande