Medlemsbrev Nr 3 2015

Medlemsbrev Nr 3 2015
Onsdagen 16 september träffade FSUM Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström efter att några gånger ha framfört en vilja att samtala om ungdomsmottagningarna och vår verksamhet. Samtidigt ville vi presentera de nya nationella riktlinjerna, handboken och statistik projektet som nu är avslutat.
Det var ett mycket givande möte – vi presenterade våra böcker – en rejäl genomgång av vad som framkommit i -Ni är grymma! Detta som en grund för fortsatt samtal om vad FSUM anser är viktiga frågor framöver. Vi pratade om de 280 miljoner som regeringen har för avsikt att avsätta öronmärkt för ungdomsmottagningsverksamhet. Där han Gabriel före oss med att fråga vad skulle ni vilja att pengarna används till? Vad tänker ni – vad vill vi att de ska användas till? Hör av er så kan vi framföra det, vi avslutade mötet med att säga att vi snart ska ses igen. Regeringen har tidigare avsatt pengar till skolhälsovården och andra insatser som ska motverka psykisk ohälsa . Nu har man tankar om att dessa olika satsningar ska samverka på olika sätt – men just nu vet man inte hur eller vem som ska få uppdraget.
Andra saker som vi samtalade om var nationella kvalitetsregister och statistik, FSUM som organisation och hur kan det möjliggöras att vi kan växa och bli en tydligare samverkanspartner, preventivmedelssubventionen – hur den ska hanteras 2017 när det kommer medel till regionerna, insatser för att motverka ungas psykiska ohälsa, en önskan om några riktlinjer för vad är en ungdomsmottagning är så att alla ungdomar har möjlighet till att få kvalitet och tillgänglighet på någorlunda jämlika villkor i Sverige. Se vad vi skrev i välkomstbrevet till Ministern och hans delegation:
Brev till Gabriel
Vi har haft höstens första styrelsemöte i Lund – Stort tack till UM i Lund för att vi fick vara hos er! Tack region Skåne för att vi fick vara med på utbildningsdagen om utåtriktat arbetet – att vi fick bli inspirerade av ert besök från Hamburg.
Vi fick en motion till årsmötet att mer intensivt arbeta med att göra UM känt – att bilda en arbetesgrupp som ska jobba med frågan.
Vem vill vara med?
Gruppens uppdrag tänker vi är att i nära samarbete med FSUM:s styrelse göra uttalande, skriva debattartiklar om relevanta ämnen, ha mediakontakter när det så behövs. Detta för att synliggöra UM och frågor som berör vår verksamhet. Gruppen ska ha en tvärprofessionell sammansättning med geografisk spridning. Vi tror att gruppens storlek lämpligen kan vara runt 5-6 personer. Så hör av dig till mej innan den 1 november om du vill vara med eller vet någon person som kan vara lämplig.
Skriv kortfattat lite om dig själv.
Vi har träffat Anders Karlson tidigare barnmorska på UM i Helsingborg som under vårt jubileumsfirande åkte runt till olika platser i landet och höll ett anförande om sin resa i ungdomsmottagningsvärlden via sin yrkeskarriär. Hans föreläsning finns på hemsidan för er som missade Anders live. Hans reflektioner efter möten med UM personal på nästan 10 platser är kortfattat : UM verksamheten är ojämnlik – det behövs nationella riktlinjer för att motverka det, UM har växt över tid från gräsrotsnivå till stora väletablerade mottagningar på flera ställen – men fortfarande finns det många som är verksamma på små mottagningar som med knappa resurser driver runt verksamheten.
Värdegrundsarbete är viktigt och ibland kunde det anas att det saknades.
Viktigt med omvärlds analys – var är vi nu – var har vi varit och vart ska vi med vårt arbete. Vad förmedlar vi i våra möten med ungdomar är något han funderar på. Det är viktigt att helhetssynen på våra ungdomar ges ett verkligt innehåll och att vi kämpar för det. Vi säger en än gång ett stort tack till Anders för att du ville dela med dig av din stora erfarenhet av att arbete på UM över en lång tid.
Vi jobbar på att revidera riktlinjerna för vad man kan söka utbildningsbidrag och stipendiet för. Återkommer med det senare under vintern. Tanken är att ta fram en blankett för att underlätta att göra en ansökan och så tydlig som möjligt för oss att bedöma.
Vi jobbar också på att se över formerna för att anordna framtida FSUM konferenser. Hoppas bli klara med den policyn inom kort. Med det vill vi nu säga att arbetet och planeringen för nästa konferens i Skellefteå går in i en intensiv fas. Tema ”Se möjligheten” 24-27 maj 2016.
Avslutar med en tanke som vi jobbat med att formulera utifrån vad vi nu säkert vet från Ni är grymma projektet.
Ungdomar har ett högt förtroende för ungdomsmottagningen – det ger oss ett stort ansvar – Det vill vi ta. Det var ett av de viktigaste budskapen vi lämnade till Gabriel Wikström och han lyssnade, det är jag säker på.
Idag extra glad att jag får vara en del av FSUM rörelsen och en stolt ungdomsmottagare.
Timmy Ordförande