Medlemsbrev nr 1

Medlemsbrev nr 1
Just nu hemkommen från årets FSUM-konferens i Strömstad och känner mig glad och påfylld med ny kraft och energi. NI som har planerat årets konferens – personalen i Norra Bohuslän och Uddevalla – ett stort TACK till er för allt arbete ni gjort under de 18 månader som ni har varit mer eller mindre aktiva med planeringen. Hoppas ni känner hur bra vi tyckte det var och hur bra vi hade det tillsammans med er!
Vi hade årsmöte den 7 maj och gjorde några nyval till styrelsen. Vi hälsar Vanda Oskarsson, Uddevalla, och Daniel Foxhage, Karlstad, välkomna! Vi tackar åter igen Mia Öster barnmorska i Strömstad som avgick ur styrelsen. TACK för de nio år du varit med och bidraget med dina kunskaper, engagemang och värme.
Vi har nu äntligen kommit i mål med dessa tre skrifter:
policy
Det gamla Policyprogrammet har nu blivit två dokument. Det ena är ”Riktlinjer”, som vi kan ge till intresserade och till personer som vi vill få att förstå vad en ungdomsmottagning är. Det andra är en handbok – ett mer inåtriktat material till oss jobbar på UM – nya som gamla i gården. Alla kan behöva ”läsa på” ibland och påminna sig lite. Handboken ska vara ett levenade dokument och är alltså inte färdigt mer än för nu. Om några år avser vi att arbeta om materialet igen. Så lägg er i startblocken och var med då.
Nu säger vi TACK till alla i arbetsgruppen som har kämpat med att skriva dokumenten:
Agnes Lindberg, Karlskrona, Anna Skoglund, Linköping, Daniel Foxhage, Karlstad, Erika Kaspersson, Göteborg, Eva Wendt, Halmstad, Göran Källqvist, Halmstad, Marcus Folkö Müntzing, Örebro, Lena Berg, Stockholm, Marija Pettersson, Malmö och Niklas Andersson, Uppsala.

Tredje dokumentet är vårt stora statistikprojekt, som pågick 2012-13. 33 ungdomsmottagningar samlade in besöksorsaker under 12 månader. Under två perioder fick ungdomarna tycka till om UM och oss som personal. Detta har vi sammanställt på helhetsnivå – ett jättestort material som man kan borra djupt i och göra analyser och jämförelser på många sätt. Är du eller vet du någon som kan vara intresserad av det så säg till så får ni tillgång till materialet.
Vi har valt att kalla det: Ni är Grymma – Keep Up The Good Work. Vilket var två kommentarer ungdomar skrev under frisvaren.
Ett TACK till Eva Wendt och Susie Rasmussen som har varit med och skrivet tillsammans med mej!
Alla tre dokumenten finns på hemsidan som pdf, under fliken ”Policyprogram” – bara att ladda ner. Eller så beställ tryckta exemplar av mej – bara att mejla direkt till mej på timmy.leijen(at)regionorebrolan.se
Det finns mycket gott om dom!
Meningen är att vi nu ska sprida kunskap om vår verksamhet högt och lågt – ingen ska missa att UM är ett Grymt ställe att räkna med! Så beställ eller ladda ner!
Det var två motioner som var inkomna till årsmötet. Dessa bejakades till stor del och under hösten kommer styrelsen att utse en arbetsgrupp som har som uppdrag tillsammans med styrelsen för att göra UM mer känd på olika sätt och nivåer i vårt samhälle.
Vill du vara med? Skicka ett mejl till mej!
Nästa möte som styrelsen ska ha blir i Skellefteå . Överlämnande sker då av stafettpinnen till nästa års värdar för FSUM-konferensen. FSUM-komferensen kommer att vara i Skellefteå 24-27 maj på tematSe möjligheterna!
Vill ni att vi ska komma till er och ha vårt styrelsemöte hos er kommande verksamhetsår – hör av er!
Nu var det allt för nu!
Med vänliga hälsningar!
Timmy Leijen Ordförande