Medlemsbrev nr 1, juni 2012

Medlemsbrev nr 1, juni 2012
Årsmöte
Det var årsmöte under konferensen i Lidköping. Årsmötet antog 2 förslag till stadgeändringar, första omgången. ( För stadgeändring behövs beslut på två på varandra följande årsmöten). Det ena gäller val till styrelsen och hur ordförande ska utses – ordförande skall inte väljas separat utan väljs bland dem som valts till styrelse- och det andra att man ska kunna som organisation eller person vara stödmedlem i FSUM. Styrelsens sammansättning är densamma som innan årsmötet – alltså inga nyval gjorda. Vi som blivit omvalda tackar för förtroendet. Speciellt jag som fick förnyat förtroende som ordförande.
Borlänge
Borlänge blir värd för konferensen nästa år som är ett jubileums år för FSUM som fyller 25 år.
Temat för konferensen är igår – idag – imorgon. Kom gärna med förslag på föreläsare ni skulle vilja få höra. Helst före 1 september behöver vi era förslag.
Vi ska arbeta på att ha en låg deltagaravgift så vi kan bli många som kan komma och göra detta 25-års-jubileum oförglömligt.
Statistikprojekt
Årsmötet beslutade efter förslag från styrelsen att starta ett statistikprojekt. Där vi ska försöka få in lite mer statistik än vi brukar. Tillsammans med brukarenkätsvar ska det göras en analys av det materialet. Detta ska mynna ut i en skrift som ska försöka ge en bild av arbetet på våra ungdomsmottagningar 2012-13. Vi har fått 20 mottagningar som vill vara med i insamlandet av data men det finns plats för fler om man vill vara med och bidra. Detta är ett viktigt arbete att göra och tillsammans med det kommande policyprogrammet kommer det bli viktiga verktyg för oss i framtiden för att kunna beskriva vårt arbete i olika sammanhang. Vi kommer också snart öppna upp för enklare statistik som alla kan lämna in. Återkommer med mer info så snart det blir klart.
Utvecklings- och kunskapsbidrag
Vill påminna att detta finns och riktlinjer finns på hemsidan för kriterier och återrapportering. En del söker bidrag som vi ibland kan tänka att det är fortbildning, som arbetsgivarna bör betala och styrelsen prioriterar projekt som är av annan karaktär.
Välkommen med er ansökan!
Önskar er alla nu en skön sommar så hörs vi till hösten med nya utmaningar!
/Timmy ordförande