Medlemsbrev Maj 2019

Skiftbyte i ordförandeverkstan

Jag vill börja med ett väldans stort tack till Timmy! Din värme, din kunskap och det oändliga engagemang som du bjudit på till vår målgrupp, till vår verksamhet men också för oss alla som har valt att arbeta med våra ungdomar och unga vuxna, den är beundransvärd. Du sprider ett lugn och du ger oss tankar, ord och tid för reflektion och att tänka ett varv till. Du har varit nyfiken och velat framåt och du har sporrat oss att tänka nytt men även förmedlat vikten av att känna till bakgrund och förstå sammanhang.

Du är en superhjälte och du kommer att vara saknad som kapten på skutan men det känns tryggt att du finns där inte alltför långt borta, Lyllos Örebro och Sälen.

Tillsammans med övriga styrelsekamrater fortsätter vi nu på inslagen väg. Vi känner också kraften av alla sköna ungdomsmottagningsarbetare där ute och vi tar tacksamt emot åsikter, tips, råd, klapp på axeln och glada tillrop via mail, mess eller andra sorters samtal för att fortsätta framåt.

Nästa stora tack blir till Göteborg, vilken konferens! Känner mig alltid efteråt väldigt medveten om ynnesten av att få arbeta i ungdomsmottagningsbubblan.

Ni gav oss den röda tråden, fakta, kunskap och känslor i allt från föreläsare till underhållning och allt däremellan. Snyggt!

FSUM plockar upp bollen och rullar vidare med det superviktiga budskapet och målet:

Att ungdomsmottagningen ska vara ett självklart val och ett känt ställe för alla våra ungdomar/unga vuxna: Oavsett vilken funktionsvariation jag har, oavsett när jag tog mitt första steg i Sverige, oavsett vem jag identifierar mig som, oavsett ifall jag har sex eller inte eller med vem eller vilka, oavsett vad jag tror på eller inte. UM är en plats där det ska kännas tryggt att kliva in och som alla framför allt ska veta var och att vi finns.

 

Vad händer framövers!

Järvaveckan 12-16/6. Vi kommer att vara på plats 12-13/6.

FSUM kommer att ha ett aktivitets tält där vi försöker locka in medborgare, andra organisationer och politiker. Vi bjuder in för samtal om sexuell och reproduktiv hälsa, om jämlik vård och självklart kring våra ungas psykiska mående. Vi kommer att ha frågepåse, gnuggtatueringarna med olika kön, ni vet! Och självklart generöst med kondomer och positivt kondomprat J

Målet är givetvis att lobba för vår unika verksamhet och vårat arbete med folkhälsa.

Den 13/6 kl 17:30-18:30  siktar vi högt med ett seminarium som förhoppningsvis blir välbesökt. Vi har givetvis annonserat i Järvaveckans kanaler men även skickat ut inbjudningsbrev till politiker. Rubriken och beskrivningen på seminariet lyder: Är UM en plats för alla? ”Vi har ett högt förtroendekapital hos de som besöker oss men vissa grupper av ungdomar/unga vuxna söker oss mindre frekvent än andra. Hur blir vi attraktiva och tillgängliga för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsyttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsvariation?”

Moderator är Evyn Redar och det blir en panel med några ungdomar samt bla Erika Gustafsson från Forum Skills. Är ni i krokarna så kom förbi!

Vi tackar på förhand Järva UM som kommer att stötta oss på plats och som varit till stor hjälp under planeringen.

11/9 är vi som organisation inbjudna till ett rundabordssamtal om psykisk ohälsa med vår socialminister Lena Hallengren och hennes stab.

Vi kommer att diskutera och ge exempel på att och hur UM arbetar och tar emot ungdomar med psykisk ohälsa. Men vi behöver också prata om det problematiska med att våra unga framställs som en homogen grupp som lider av psykisk ohälsa. Kan vi genom vår kunskap och erfarenhet bidra till förståelse för ungdomars utveckling och att måendet hos många kan variera beroende på tex stress, relationer och krav.  Då kan vi också påverka så vi använder samhällets resurser på ett bättre sätt och framförallt se till att de med mera djupgående psykiska besvär får den vård och stöd de behöver.

FSUM kommer tillsammans med RFSU och Pelle Ullholm i spetsen ordna föreläsnings/workshops tillfällen i konsten att Prata porr med unga!

En het potatis i samhället och vår spetskompetens i ämnet behövs för att inte debatten, informationen och samtalen med våra unga ska bli enkelspårig.

Vi slipar på innehåll och koncept. Återkommer med inbjudan i höst, håll utkik!

På tal om RFSU, dom har gjort en enkät ang om att nå killar och unga män.  Vi kunde fylla i den enkäten under konferensen men det går även bra att fylla i nu i efterhand. Länk här nedan.
Toppen om så många som möjligt gör det så kan det bli en intressant utvärdering och sammanställning.  Länk: http://Bit.ly/2PDfKZp

Konferensstafettpinnen är nu överlämnad till Region Värmland.  Vi längtar redan till Karlstad i Maj 2020. Kommer att bli kanon!

 

Nästa styrelsemöte är den 3/9 i Karlstad.

Ha det gott!

 

/Jessica Sunesson, ordförande FSUM