Medlemsbrev Februari 2019

God fortsättning och tillönskan om ett bästa Um år!

Tack Sollentuna Ungdomsmottagning som vi besökte denna gång! Nästa sammanträde kommer vi ha i
Karlskrona – ser fram emot det på flera sätt!
Hemsidan är under uppbyggnad fortfarande så ha lite tålamod så kommer den bli hur bra som helst!
Vi har gjort en polisanmälan av hackningen av sidan.
Nya inloggningen för er som missat den är:
Användarnamn: personal
Lösenord: R8iviA0%B6xgVu(#7q(5@AAE

Riktad statlig satsning på Um i regeringens budget är nog inte att räkna med vad det ser ut.
Dock har summan för insatser för arbete med psykisk hälsa har ökats. Så en uppmaning är att ni får
lokalt försöka få en del av dessa pengar då de inte finns riktade. I VG regionen kommer Um få det vad
vi erfar. Så på och se till så er Um för sin del av den kakan. Detta vad vi vet i skrivandes stund!
Vi har skrivet till alla ledamöter i socialutskottet – dock inte fått någon respons. Ska nästa vecka
skriva till de igen för att bjuda in oss till samtal om Um och vårt uppdrag och att regeringen bör satsa
mera på oss.
Vill du ha våra nya riktlinjer eller 1:a linjeboken så mejlar du mig så skickar jag på en gång!

Styrelse undersöker hur det skulle vara att vara närvarande vid årets möte på Järva fälten istället för
Almedalen. Känns bra att pröva en annan arena för vårt lobby arbete!
Folkhälsomyndigheten bjuder in till information och utbildning utifrån deras sexualvane
undersökning de gjort. Kolla in länken.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/190528-sexuell-halsa/

Det finns nu en Uppdragsutbildning i Prekonceptionell hälsa och rådgivning 7,5 hp
för barnmorskor vid Lunds universitet med start i mars 2019.
Kvinnor och mäns ålder och levnadsvanor inför graviditet påverkar fostret och det blivande
barnets hälsa. Utbildningen är den första kursen i Sverige inom prekonceptionell hälsa, vilket
gör den unik i sitt slag. Kursen vänder sig till barnmorskor som arbetar med
preventivmedelsrådgivning, fertilitetsrådgivning och/eller frågor som rör sexuell och
reproduktiv hälsa bland unga.

Dags att anmäla sig till Årets FSUMs konferensen I Göteborg! Programmet har tagit
form och finns på hemsidan. Det är drygt 500 anmälda redan men vi kan bli många flera såklart! Kolla
in hemsidan för konferensen på länken:
https://www.fknotify.com/umkonferensen2019/program/prel-program/

Kallelse till årsmöte kommer snart till er – håll ögonen öppna!
Valberedningen har påbörjat sitt arbete med förslag på valen till styrelsen. Har du någon du tycker
ska vara med kontakta då valberedningen – eller vill du? Den du föreslår ska vara vidtalad och sagt ja
till nomineringen. Susanne är ordförande i valberedningen. susanne.hogberg@regionjh.se

Glöm inte att skicka in motion/er om ni har några ska vara styrelsen till handa före den 1 april.
Mejla till Catharina den/dessa. catharina.lundgren.idh@sollentuna.se
Dags att fundera om ni ska söka stipendiet som vi har. Gå in på hemsidan och läs riktlinjerna och
skicka in ansökan före den 1 april till Catharina också. catharina.lundgren.idh@sollentuna.se
Tillslut så är det dags att söka värdskapet för FSUMs konferens 2021. Riktlinjer för ansökan på
hemsidan. Den ska vara inne före 1 april och skickas också till. catharina.lundgren.idh@sollentuna.se

Hoppas att vi ses i Göteborg i maj – ska bli otroligt kul!

Timmy Ordförande
Timmy.leijen@regionorebrolan.se

Ps. Håller just på att slutföra skrivande av vår historia de sista 10 åren. Fortsättningen på
Ungdomsmottagningens eldsjälar! Har du några bra, roliga bilder fr Um sammanhang skicka mig de
omgående om du vill att de ska komma med. Ds