Medlemsbrev April 2020

Vad händer när mycket av det vi är vana med tar en paus, ställs på sin spets och vardagen blir annorlunda?
Vi allesammans tampas just nu med frågor och tankar kring egen och andras hälsa, oro för smitta, förändringar och andra förutsättningar. Både som privatperson och som yrkesperson.
Vår verksamhet känns viktigare än någonsin för att vara den plattform och trygga plats där våra ungdomar och unga vuxna kan vända sig med frågor om mående, besvär och prevention.
Alla våra mottagningar brottas såklart med att väga vissa risker mot andra risker. Oönskade graviditeter, färre möjligheter till samtal om mående, färre tagna STI prover som leder till obehandlade infektioner m.m. vägs mot risken att öka smittorisken i samhället och bland oss själva.
Vi testar och hittar nya lösningar för att finnas för den målgrupp vi alla värnar så mycket om. videobesök, telefonbesök, chattar, nya PM för att temporärt underlätta förskrivningar och akut-piller, olika informationsvägar och hänvisningar.
Det är mycket prat i media om samhällsviktiga yrken och är det något jag känner både stolthet och tacksamhet över är att mitt yrkesval att vara ungdomsmottagningsarbetare är just det, samhällsviktigt.

Att årets konferens i Karlstad blev inställd är en sorg men nödvändigt och självklart. Att som Värmlandsfolket lägga ner massor av tid, huvudbry, hjärta och själ för få att till det allra bästa programmet och upplevelse att bjuda på till oss andra och sen få besked att det läggs på is. Det är tungt, men de hjältarna tog nya tag och bestämde att köra 2021 istället. Stort tack för det!
Ett årsmöte måste hållas varje år men i år kommer det att ske per capsulum dvs via nätet. Kallelse har gått ut till medlemsmottagningarna och inga medlemmar har inkommit med något klander att årsmötet sker på sådant sätt. Mötet är den 13/5 kl. 13:30-15:00. Styrelsen, valberedningen samt revisorer kommer att närvara via video.
Två FSUM stipendium kommer att delas ut som vanligt.
En redogörelse från stipendiaterna från Västernorrlands UM finns på hemsidan att ta del av.

Lite annat:
Järvaveckan är inställd men vår ambition och förhoppning är att vi är med på Järfälla IP Juni -2021 istället.
RFSU föreläsningsturnén, Prata porr med unga, med Pelle Ullholm och Kalle Röcklinger har tack och lov nästan hunnit i hamn. Två ställen kvar Luleå och Halland och det fixar vi förhoppningsvis i september. På konferensen i år var det tänkt att RFSU skulle göra en sammanfattning, utvärdering och summering. Den kommer nu att skickas till er skriftligt samt läggas på hemsidan. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med RFSU kring utbildningsinsatser.
Vi fortsätter att delta i SKR kraftsamling och satsning kring psykisk hälsa. Den 22/4 kommer några av oss delta i en sammankomst och arena som p.g.a. Corona kommer att ske via videolänk.

En annan blänkare: Inbetalningsavin för medlemskap i föreningen har skickats ut. Vill slå ett slag för storheten i att vara medlem. I grunden ett stort solidariska värde, att samla oss och göra oss starka tillsammans till ungdomarnas fördel, en stark förening med bred representation från ungdomsmottagningar i hela Sverige ger oss mandat i ryggen att företräda och kämpa för ungdomsmottagningens verksamhet och för de ungdomar vi representerar. Men även värden i form av tillgång till hemsidan, utbildningsinsatser och möjligheten att få betydligt bättre pris på våra konferenser.

Ta hand om er och varandra! Omsorg om våra medmänniskor i kombo med social distans är en utmaning!

Allt gott och glad påsk!

Jessica Sunesson, Ordförande FSUM