Medlemsbrev Nr 1- hösten 2017

Medlemsbrev Nr 1- hösten 2017
Hej alla medlemmar nu startar en ny och spännande höst!
Vi har haft vårt första styrelsemöte med den nya styrelsen. Tack Södermalms UM som tog emot oss. Tack SKL där vi var första dagen och arbetade med vårt projekt som vi tänkte starta från och med den 1 oktober.
En ny spännande fas i FSUM historia är på väg att inledas.
Psykisk ohälsa ökar bland ungdomar. Specialistnivå har svårt att möta alla. Runt om i landet har det skapats en ny nivå Första linjen för att möta lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Regeringen har de sista åren satsat statliga extra pengar för utveckling av arbetet på UM vad gäller detta. SKL är de som följt upp arbetet hur det har gått första året – 2016. Varierande säger den uppföljningen – politiken är lite otålig sägs det.
Frågan har kommit om UM vill ha första linjen uppdraget. Ingen har egentligen ett mandat att svara på den frågan. FSUM kan uttala sig för eller emot – men vi är en ideell organisation och inga uppdragsgivare på kommun eller landstingsnivå behöver därför följa det vi säger.
Vi har nu blivit uppmanade att ta bollen att skriva om hur första linjens uppdraget kan se ut på UM – utan att grunduppdraget, som är främjande och med SRHR fokus, behöver förändras. Vi har sökt pengar från olika håll och räknar med att få ihop så mycket så att vi kan anställa 2 personer som kan göra detta stora och spännande jobb.
Är du en av dom? Läs projektbeskrivningen som finns i direkt anslutning till medlemsbrevet.
Tiden är knapp och det finns förväntningar på att vi ska kunna göra detta arbete klart till nästa årsmöte. Det innebär att vi inte kommer kunna processa det på samma sätt som tidigare arbeten med riktlinjerna och handboken.
Till detta arbete ska det knytas en styrgrupp – kanske är just du en av styrgruppens medlemmar? Läs i bilagan om vad styrgruppen förväntas göra. Den finns lite längre ner på hemsidan, i direkt anslutning till medlemsbrevet.
Vi kommer att försöka ha en remissomgång i februari på materialet.
Om du känner att någon av dessa uppgifter är något för dig, ANMÄL DIG! Om inte, föreslå någon du tror är bra för uppdraget.
Timmy Ordförande