Konstituerande styrelsemöte Sälen 2011-04-12

Konstituerande styrelsemöte Sälen 2011-04-12
Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar
Närvarande:
Timmy Leijen Ordförande
Mia Öster
Maria Nordqvist
Catharina Lundgren-Idh
Karin Bishop-Bondestam
Gunnar Böhm
Anneli Klaassen
Ej närvarande på detta möte:
Susie Rasmussen
Caroline Eriksson
§1.
Ordförande, Timmy Leijen hälsar den nya styrelsen välkommen.
Poster i den nya styrelsen fördelas bland ledamöterna enligt följande:
Ordförande: Timmy Leijen, sjuksköterska, Örebro (vald 1 år årsmötet 2011-04-12)
Vice ordförande: Mia Öster, barnmorska, Strömstad (omvald 2 år årsmötet 2011-04-12)
Kassör: Maria Nordqvist, barnmorska, Skellefteå (omvald 2 år årsmötet 2010-04-29)
Sekreterare: Anneli Klaassen, psykolog Sigtuna (omvald 2 år årsmötet 2011-04-12)
Övriga ledamöter:
Susie Rasmussen, kurator, Malmö (omvald 2 år årsmötet 2010-04-29)
Catharina Lundström-Idh, barnmorska Sollentuna (fyllnadsval 1 år årsmötet 2011-04-12)
Karin Bishop-Bondestam, gynekolog Uppsala (invald 2 år årsmötet 2011-04-12)
Ersättare:
Gunnar Böhm, psykoterapeut, Ulricehamn (omvald 1 år årsmötet 2011-04-12)
Carolin Eriksson, barnmorska, Sundsvall (nyvald 1 år 2011-04-12)
§2.
Firmatecknare för FSUM:s styrelse är för det kommande året:
kassör Maria Nordqvist (650227-8564) och ordföranden Timmy Leijen (610814-6777) Villkor enligt tidigare, dvs de är firmatecknare var för sig.
§3.
Planerade styrelsemöten under kommande verksamhetsår:
Första mötet planeras till den 1/6 2011 i Stockholm. Tid och plats och planering bestäms via mailkontakt. (Catharina kollar med Ungdomsmottagningen Norrtullsgatan 10 om mötet kan hållas där.)
Övriga möten planeras enligt följande:
v.37 den 15/9-2011 kl.12.00 – den 16/9-2011 kl.12.00. Plats bestäms senare.
v.47 preliminärt – datum, tid och plats bestäms senare.
§4.
Planering av kommande styrelsemöten görs via e-post.
§5.
Anneli uppdaterar styrelsens adresslista
§6.
Övriga frågor
Möte med UMO i Stockholm den 10/5-11 (hela dagen) angående kriterier för UM-verksamhet – Timmy, Catharina och Karin deltar på detta möte.
Mötet avslutas
Sekreterare Anneli Klaassen
Justeras: Justeras:
Timmy Leijen, ordförande Gunnar Böhm