Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte
Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM
Tid: torsdag 11 maj 2017 kl 13.30-15.00
Plats: Hotell Tylösand Halmstad
Handlingar skickas enligt stadgarna ut i vederbörlig tid före årsmötet
Kallelse sker endast på detta sätt
VÄLKOMNA!