Kallelse till årsmöte

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
FSUM

Tid: torsdag 16 maj 2019 kl 10.30.11.45
Plats: Gothia Towers, Göteborg

Årsmötet är endast öppet för medlemmar
Observera att endast medlemmar i FSUM har tillträde till föreningens årsmöte.
De medlemmar som önskar motionera till årsmötet skall enligt föreningens stadgar inkomma med dessa senast 60 dagar innan årsmötet, det vill säga senast 17 mars 2019.
Motioner skickas senast detta datum per e-post till catharina.lundgren.idh@sollentuna.se
Årsmöteshandlingar finns på hemsidan från 1 maj.

Varmt Välkomna!