Kallelse till årsmöte


Kallelse till årsmöte

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM
Tid: torsdag 24 maj 2017 kl 10.30-12.00
Plats: Hotell Södra Berget Sundsvall

Årsmötet är endast öppet för medlemmar
Observera att endast medlemmar i FSUM har tillträde till föreningens årsmöte.
De medlemmar som önskar motionera till årsmötet skall enligt föreningens stadgar inkomma med dessa senast 60 dagar innan årsmötet, det vill säga senast 25 mars 2018.
Motioner skickas senast detta datum per e-post till catharina.lundgren.idh@sollentuna.se
Årsmöteshandlingar finns på hemsidan www.fsum.org från 9 maj.
Varmt Välkomna!