Ing-Marie Wieselgren

För tre dagar sedan nåddes vi i FSUM.s styrelse av det otroligt sorgliga beskedet att Ing-Marie Wieselgren gått bort i det fruktansvärda våldsdådet i Visby. Vi i FSUM har haft ett fint samarbete med Ing-Marie under flera år. Hennes engagemang att motverka och förebygga psykisk ohälsa var inspirerande. Ing-Marie förstod även Ungdomsmottagningens viktiga roll i att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland våra ungdomar. Du kommer vara saknad Ing-Marie. Våra tankar går till dina nära.
/Lilo genom FSUM styrelse.