Information om ny verksamhet inom RFSL Ungdom

RFLS Ungdom har drivit Arvsfondsprojektet Pegasus mellan 2014-2017 som vänder sig till hbtq-personer mellan 15-25 år som har erfarenhet av och/eller funderingar kring sex mot ersättning. Pegasus finns kvar i form av vår stödchatt som är öppen måndagar kl. 14-16, samt vår hemsida och möjligheten att boka oss för utbildningar.

Från 2017 bedriver RFSL Ungdom det nya projektet Pegasus Råd och stöd, som också är ett Arvsfondsprojekt riktat till hbtq-personer mellan 15-25 år som har erfarenhet av och/eller funderingar kring sex mot ersättning, samt önskar/har behov av stöd kopplat till social och/eller ekonomisk livssituation.

I projektet kommer vi (RFSL) att erbjuda fördjupat stöd till målgruppen, dels genom en samtalsmottagning på RFSL Ungdoms kansli med start september 2018, samt samtalsstöd online för att nå ut nationellt. Onlinestöd kan vara samtal eller chatt via Skype och Kik. Vi erbjuder också telefon och mail som en möjlig kontaktväg för stöd.

Syftet är att ge fördjupat stöd avseende mående och livssituation, möjlighet att få hjälp i kontakten med andra samhällsaktörer samt praktiskt stöd som exempelvis att skriva ansökningar och dylikt.

Vi har även två referensgrupper, en bestående av vår primärmålgrupp och en bestående av yrkesverksamma. Vi samverkar som tidigare med andra professionella som arbetar med unga, hbtq-personer, sex mot ersättning och/eller socialt stöd.

I projektet har även en enkätundersökning gjorts, för att undersöka målgruppens behov och önskemål kring en stödverksamhet, samt kännedom om samhällsstöd i övrigt.

Om ni vill veta mer om projektet eller har frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Anja Persson

Projektledare och kurator

Pegasus Råd och stöd och Pegasus, RFSL Ungdom

Telefon: 070 008 11 29

Postadress: Box 350, 101 26 Stockholm

Besöksadress: Sveavägen 59, 113 59 Stockholm