Information från FSUM gällande nya överenskommelsen om Psykisk hälsa och suicidprevention för 2024


Precis innan jul blev den nya överenskommelsen om Psykisk hälsa och suicidprevention för 2024 klar. Överenskommelsen innebär precis som tidigare år att medel kommer att tilldelas regionerna, kommunerna och en del för länsgemensamma insatser. I den länsgemensamma delen har det sedan 2016 funnits en riktad pott till ungdomsmottagningarna.
Nytt för 2024 är att denna riktade pott till ungdomsmottagningarna har tagits bort. I stället finns en generell pott som är riktad mot barn och unga och arbetet med att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och suicid. En del i detta är intentionen att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg. Denna pott är större än tidigare år.
Att de riktade medlen nu är borttagna kan innebära olika saker för ungdomsmottagningarna i Sverige beroende på hur medlen hanteras regionalt och lokalt. Ungdomsmottagningar i landet gör ett oerhört viktigt arbete med att främja och förebygga ungas psykiska hälsa. Det är därför viktigt att i alla sammanhang lyfta ungdomars behov och ungdomsmottagningarnas insatser för att möta dem. Detta kommer vi i FSUM att fortsätta göra i alla forum vi bara kan.

Allt gott
Lilo Lindquist tillsammans med styrelsen