Hjälp med informationsspridning för Utredningen för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Hej
Vi på Utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (Ku 2016:05) vill samla så mycket material vi kan om hur unga transpersoner och intersex personer har det i Sverige idag. Därför skulle det vara till stor hjälp om ni skulle vilja sprida vår hemsida. Hemsidan är ett verktyg som kan användas för att dela sin berättelse, åsikter, erfarenheter och tankar anonymt med oss i utredningen. Vi bifogar därför en flyer som man kan sätta upp på mottagningen med all vår information. Hemsidan heter www.transpersonerslevnadsvillkor.se, där finns även information om vårt arbete och kalendarium för när man kan träffa oss i utredningen. Hemsidan finns även tillgänglig på engelska.
Vi hoppas ni vill hjälpa oss med spridning av flyern, kontakta mig gärna om ni har några frågor.
Länk till flyer:
Flyer sv eng
Vänliga hälsningar,
Sara Sjölander
Praktikant
Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (Ku2016:05)
Kulturdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
0761185722
sara.sjolander@regeringskansliet.se
www.transpersonerslevnadsvillkor.se