Handlingar till årsmötet 2016

Välkomna till FSUMs Årsmöte i Skellefteå 26 maj 2016!
Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.
Årsmöteshandlingar 2016
Årsredovisning FSUM
Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan – tyck till om den och kom med förslag på vad ni tycker FSUM ska arbete med de kommande åren både på lång och kort sikt. Tillsammans kan vi utveckla nya idéer.
Vi ser fram emot roliga och intressanta dagar tillsammans!
För styrelsen
Timmy Leijen Catharina Lundgren Idh
Ordförande Sekreterare