Flickor som dricker

En slutrapport från ett samverkansprojekt i Helsingborg. Sammanfattning nedan. Hela rapporten finns som pdf-fil i Kunskapsbanken.
Abstract – sammanfattning
Under tiden 2007-01-01 – 2008-12-31 genomfördes ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad och Helsingborgs Lasarett med projektmedel från Länsstyrelsen. Projektet har haft som syfte att identifiera, nå och erbjuda stöd till unga kvinnor som besöker Ungdomsmottagningen i Helsingborg och har ett riskbruk av alkohol samt ett sexuellt risktagande i samband med detta. Två projektledare, en från Ungdomsmottagningen och en från Socialtjänsten, har arbetat med projektet tillsammans för att ge det en så bred spridning som möjligt ut i respektive verksamheter. Efter att ha tagit del av aktuell forskning i ämnet samt samlat in egen empiri beslutades att vägen för att kunna uppfylla projektets syfte är att genomföra Kortrådgivning i kombination med alkoholscreening för Ungdomsmottagningens besökare. Metoderna som valdes är AUDIT-formulär i kombination med motiverande samtal. Under projekttiden har personalen vid Ungdomsmottagningen utbildats i och testat metoden så att den, vid projekttidens slut, är implementerad i mottagningens ordinarie verksamhet.