Nationell träff för samordnare och chefer på UM

Ni är jättevälkomna till Örebro onsdagen den 5 oktober kl 9-16 på den andra nationella träffen för alla de som har en funktion av samordning, utveckling och chefsskap för landets ungdomsmottagningsverksamhet. Flera av er, dock inte jag själv, var med på den första...

Kärleken är den bästa kicken

Kärleken är den bästa kicken: en kurs i förebyggande hälsovård. En utbildning för att förebygga psykisk ohälsa med utgångspunkt från videofilmen “Kärleken är den bästa kicken”. Kursens huvudsyfte är att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa,...