Konferensvärd 2024?

Vill er Region eller Kommun vara värdar för FSUM konferens Det är dags att anmäla intresse till FSUM styrelse Vi vill ha er ansökan senast 1 mars 2022 Maila ert intresse och tänkt tema för konferensen till lilo.lindquist@vgregion.se...

Ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa

Sedan 2016 ingår riktade satsningar på ungdomsmottagningar som en del av överenskommelsen mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på området psykisk hälsa. 2016–2019 betalades 130 miljoner kronor ut i stimulansmedel, 2020 ökade summan till 150...

FSUM tilldelas Stora Priset

De får Stora Priset 2020 och 2021 Stora Priset delas årligen ut till personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. Den 1 december delar Stiftelsen Allmänna Barnhuset ut Stora Priset till 2020- och 2021...

Inspirationsföreläsning UngFunk

Vad innebär tillgänglighet och hur kan vi, genom vårt arbetssätt, skapa en mer inkluderande ungdomsmottagning? Vad är svårt i mötet med ungdomar som har normbrytande funktionsvariationer? Vad förutsätter vi som personal om unga vi möter? I den här...

Rfsu-rapport: Att prata med unga om porr

Läs rapporten om det gemensamma projektet mellan Fsum och Rfsu, där Pelle Ullholm och Kalle Röcklinger från Rfsu träffat ca 500 ungdomsmottagare och samarbetspartner till UM, för prata om hur vi kan prata med unga om porr. Samarbetet mellan Fsum och Rfsu kommer att...