Flickor och läkemedel

Projektet “Flickor/unga kvinnor och läkemedel” genomförde förra året en provenkät/förstudie. Resultatet från denna finns att läsa här. Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor KSAN har i samarbete med Riksförbundet för Hjälp åt...