BRIS lanserar Barnperspektivet.se

Det kan vara svårt att prata med barn, eller veta hur man kan hjälpa när ett barn har det svårt. Vi på BRIS har stöttat vuxna i frågor om barn sedan år 1971 och behovet växer.
Därför öppnar vi sajten Barnperspektivet.se, en stödjande webbplats för vuxna som har frågor om barn, med finansiellt stöd av Socialdepartementet och Skandia Idéer för livet.
Barnperspektivet.se presenteras under en presskonferens den 3 maj, 2010 i ”Skandiasalen” Skandia, Lindhagensgatan 86, Stockholm.
Medverkar under presskonferensen gör socialminister Göran Hägglund (KD), Göran Harnesk generalsekreterare BRIS, Maria Rådlund Qvennerstedt, projektledare BRIS Barnperspektivet.se samt Hans G Svensson, ordförande Skandia Idéer för livet. Moderator är Ola Lindholm, chefredaktör Kamratposten och ledamot BRIS förbundsstyrelse.
Presskonferensen startar klockan 09.30 och beräknas sluta klockan 10.30.
Kaffe/té och smörgås serveras från klockan 09.00.
Presskonferensen åtföljs av ett fördjupande seminarium kring tema ”Vuxenstöd” där BRIS-rapport BRIS Vuxentelefon – om barn 2010 presenteras. Seminariet hålls i samma lokal och leds av Ola Lindholm. Seminariet pågår mellan klockan 10.30 och 11.45.
Medverkande är bland annat leg. psykolog och familjeterapeut Bengt Grandelius, Eva Waltré, chef BRIS operativa verksamhet samt Jessica Johansson, Statens Folkhälsoinstitut. Innehållet i seminariet kommer att meddelas inom kort via mejlutskick samt via BRIS.se.
Anmälan till presskonferens samt seminarium görs till Christina Haglund, BRIS, christina.haglund@bris.se
Varmt välkommen till en förmiddag om vuxnas behov av stöd i frågor som rör barn!
För mer information kontakta presschef Cecilia Nauclér, 0701-60 88 30 eller cecilia.naucler@bris.se