Alla röker allt mindre – utom unga kvinnor

Temadag tobak
Alla röker allt mindre – utom unga kvinnor
Hur möter vi det?

Svenska barnmorskeförbundets projekt Goda levnadsvanor anordnar en temadag om tobak i samarbete med Sjuksköterskor mot tobak, KSAN, SFOG, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
Dagen anordnas i Stockholm på Folkets Hus vid Norra bantorget. Fredagen den 24 oktober kl 10.00 till 16.00. Kaffe samt registrering från kl 09.00
Temadagen kommer att ha fokus på kvinnan i alla åldrar.
Dagen vänder sig till barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, socionomer och övriga intresserade som arbetar eller kommer i kontakt med tobaksfrågor.
Kostnad 400 kr/person
Anmälan till marianne.johansson(a)barnmorskeforbundet.se.
Ange följande i anmälan;
– Namn, telefonnummer samt e-postadress
– Arbetsplats och yrke
– Ange ev specialkost
– Faktureringsadress
Anmälan senast den 17/10. Anmälan är bindande.
OBS! Begränsat antal platser!
Preliminärt program
Det kan bli någon ändring i programmet, inkl exakta.
FM
– Inledning Marianne Johansson, Susanne Åhlund projektledare ”Goda levnadsvanor”, Barnmorskeförbundet och Ulla Lennartsson, barnmorska och medlem i sjuksköterskor mot tobak,
– Anna Gunnerbeck, läkare och forskare. Snusets påverkan av fostret under graviditeten.
– Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå. ”Vad gör Luleå kommun för att minska ungdomarnas tobaksbruk”?
– Non Smoking generation, Madeleine Wessung. Ny kommunikationsplattform mot barn och ungdomar
– Elisabeth Johansson, skolsköterska i Hässleholms kommun, ordf. i SMART ”Hur kan en skolsköterska arbeta med tobaksprevention”
EM
– Rut Arvidsson fd fotomodell, KSAN; Vad händer när man som modell inte vill ställa upp på tobaksindustrins krav?
– Magnus Stenbeck statistiker, forskare på KI och Maria Kölegård, Folkhälsmyndigheten. Vad säger statistiken gällande rökning och dess verkningar för barn, unga och kvinnor?
– Folkhälsomyndigheten – Rökfria miljöer hur når vi det på ett bra sätt?
– SFOG
– Ann Post, med. Dr, driftsansvarig på slutarökalinjen, vice ordf. SMT Tobacco End game 2025
– Niclas Wikström, reklam? ”Hur tänker tobaksindustrin/ Hur ska vi agera för att motverka?”
Paus för eftermiddagskaffe kommer att läggas in i programmet
Välkomna!