Intresseanmälan till nätverk för ungdomsmottagningspersonal

Kunskapscentrum för ensamkommande barn har bland annat till uppgift att vara ett stöd i arbetet för de professioner som möter ensamkommande barn och unga som till exempel socialtjänst, elevhälsa, ungdomsmottagningar och hälso- och sjukvården.
Vi planerar att skapa ett nätverk för personal på ungdomsmottagningar. Syftet är att mötas för att identifiera de behov av stöd som ni upplever i arbetet med ensamkommande barn och unga. Tonvikten kommer att ligga på frågor som handlar om psykisk ohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Vi söker nu dig som arbetar på ungdomsmottagning och som vill vara med i nätverket och utveckla arbetet kring ensamkommande barn och unga med fokus på psykisk ohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Tanken är att vi träffas på Socialstyrelsen i Stockholm en halvdag per ter-min. Socialstyrelsen står för resekostnader.
Låter det intressant? Klart det gör!
Anmäl intresse till anna.westin@socialstyrelsen.se senast den 23 mars.
Uppge kontaktuppgifter och något om den erfarenhet du har av att möta ensamkommande barn och unga och hur ni arbetar eller önskar arbeta med dessa barns och ungas psykiska, sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i er verksamhet.
Varmt välkommen med din intresseanmälan!
Vänliga hälsningar
Anna Westin