Kallelse till årsmöte
Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM
Tid: torsdag 26 maj 2016 kl. 10.30-12.00
Plats: Scandic hotell i Skellefteå
Handlingar skickas enligt stadgarna ut i vederbörlig tid före årsmötet
Kallelse sker endast på detta sätt
VÄLKOMNA!
FSUM-Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar – www.fsum.org