Sedan 2016 ingår riktade satsningar på ungdomsmottagningar som en del av överenskommelsen mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på området psykisk hälsa. 2016–2019 betalades 130 miljoner kronor ut i stimulansmedel, 2020 ökade summan till 150 miljoner kronor. Syftet med satsningen är att stimulera ett utvecklingsarbete som ska leda till att stärka ungdomsmottagningarnas förutsättningar att arbeta på området psykisk hälsa. Satsningen har bland annat bidragit till att lyfta fram diskussionen om vilket uppdrag ungdomsmottagningar bör och kan ha när det gäller att främja, förebygga och ge stöd/behandling på området psykisk hälsa.

Den 10 december bjuder vi Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR in till en dialog om ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa. Syftet med mötet är att

  • presentera och diskutera inrapporteringen av stimulansmedel för 2021
  • diskutera aktuella utmaningar och behov med fokus på arbetet med psykisk hälsa på ungdomsmottagningar

Länk till mötet hittar ni på följande hemsida

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/ungdomsmottagningarnas-arbetet-med-psykisk-halsa/