2020-05-13 är det dags för FSUMs årsmöte. Som Ni redan fått information om sker det per capsulam och vi i styrelsen tillsammans med valberedningen kommer att träffas via Zoom.

Årsmöteshandlingar ligger nu ute på hemsidan så ni som är medlemmar kan redan nu logga in och ta del av dessa.

Allt Gott!