SKL arrangerar en dag för barn och unga för att få reda på vad de tycker om tidiga insatser genom första linjen.
Barnen/ungdomarna får komma till Stockholm en dag och delge sina erfarenheter om tidiga insatser – vad som har varit bra och mindre bra med deras kontakt med första linjen. Deltagarna kommer att få tycka till, en panel av politiker kommer vara där och svara på frågor och det blir underhållning- en mycket rolig dag i helhet. SKL står för resekostnader till Stockholm för barn/ungdom och eventuell medföljande vuxen. Se bifogad länk till inbjudan med information- den ena inbjudan vänder sig till barn och den andra till vuxna. SKL letar efter många barn mellan ålder 9-20.
Sammansatt inbjudan Barn och vuxna