Skellefteå Ungdomsmottagning står som värdar för 2016-års FSUM-konferens.
Tema är ”Se möjligheterna”. Skellefteås ungdomsmottagning har utsikt över ”möjligheternas torg”, och där väcktes idén om årets tema. Temat väcker positivism och framåtanda, som kan ge ringar på vattnet i arbetet med ungdomar.
Länk till hemsida för info och anmälan:
http://www.trippus.net/FSUM2016
16075_83080_Grupp_Framsida