Idag lanserar vi Nationella självskadeprojektets webbaserade utbildning på vår hemsida. Den riktar sig dels till professionella inom vårdsektorn och till vårdgrannar så som Elevhälsa, Socialförvaltning, Polisen, hjälp- och stödorganisationer med flera, och även till drabbade och deras närstående.
Vår förhoppning är att de som kommer i kontakt med självskadebeteende ska kunna finna information och vägledning här, samt att professionella som möter människor med denna problematik ska få underlag till givande reflektion och diskussioner i sitt arbetslag.
Du hittar utbildningen här: http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/vard–vardgrannar/utbildning.html
Nationella självskadeprojektets hemsida finns på: http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/
Vi är tacksamma för hjälp med spridning av information om utbildningen i din organisation.
Hör gärna av dig ifall du har frågor!
Vänliga hälsningar,
Eva Klingberg