FSUM:s styrelsemöte 130904 på UM Centrum, Göteborg
Närvarande: Timmy Leijen, Maria Nordqvist, Susie Rasmussen, Karin Bishop-Bondestam, Gunnar Böhm, Eva Holmberg, Mia Öster
Frånvarande: Catharina Lundgren-Idh och Carolin Eriksson
1. Väljs Timmy till ordförande, Mia till sekreterare för mötet. Timmy hälsar Eva Holmberg välkommen i styrelsen.
2. Föregående protokoll, vi har inget att erinra.
3. Angående subventioner av preventivmedel. Beslut är på gång ute i landet på en del ställen. SKL har ett förslag som vissa tänker anta. Vi förtydligar FSUM:s ståndpunkt: Alla preventivmedel till alla upp till 23 år (= t o m 22 år) ska vara gratis eller kosta en symbolisk summa. Tas med till policygruppen.
4. Ekonomin är fortsatt god. Sluträkning efter konferensen i Borlänge gick med plus. Vi beslutar att UM Borlänge får 50 000 att nyttjas innan december 2014
.
5. Hemsidan. Susie meddelar att alla styrelseprotokoll nu finns utlagda. Eftersom det varit stadgeändring i samband med årsmötet uppdaterar hon också det. Konferensmanualen bort, eftersom den inte är aktuell. Timmy tittar på redigering.
Psykologer/psykoterapeuter på UM har en sluten facebook-grupp som diskussionsforum vilket också behöver informeras om på hemsidan.
6. Statistikprojektet. Pågår september ut. Timmy träffar snart statistikerna för att diskutera hur vi går vidare. Presenteras på årsmötet.
7. Kommande möten. Nästa styrelsemöte är i Stockholm 19 nov från lunch till 20 nov kl. 15.00. 20-21 januari 2014 i Halmstad. Då träffar vi också policygruppen.
FSUM:s ”jubileumsföreläsningar” har vi inte full koll på eftersom Carolin inte är närvarande på mötet. Göteborg har bokat dag i alla fall. 13 000/ställe bidrar FSUM med, dvs. arvode, resa för Anders, lokal (½dag), fika.
8. Konferensen 2-4 april, SKUM dvs. Stockholms skolors UM på Waterfront. Timmy och Catharina har möte med SKUM för att klargöra vad tid FSUM behöver för årsmöte, prisutdelningar o likn.
9. Verksamhetsplanen delas ut och vi går igenom den.
10. P-piller till unga under 15 år. Föranlett av ett mail från Margareta Rehn, barnmorskeförbundet. Karin tar hand om den punkten.
11. UMO, inget nytt.
12. Förfrågan från barnmorskeförbundet om deltagande i paneldebatt på konferensen Reproduktiv hälsa 23-24 okt på Clairon Arlanda. Tema pornografi, sex på nätet. Mia tar reda på vilken dag det är, så får vi se vem som kan/vill vara med.
13. FSUM:s stipendium? Maria har inte gjort någon utbetalning. Catharina vet mer?
14. ”Äggen” dvs. FSUM: s fina priser. Ett tydliggörande: Ett ägg/pris är det som gäller. T ex om priset delas av fler personer får man turas om att ha det eller lösa det på annat sätt.
15. Lägesrapport från Policygruppen: Prio 1 är nu ”utåtdokumentet” som de räknar med att det kan presenteras på årsmötet 2014. För ”inåtdokumentet” eller ”handboken” är det årsmötet 2015 som gäller. Dialog med styrelsen när det börjar närma sig utformning/tryckning. Uppgift till styrelsen: Skriv ner 5 punkter som är grundläggande för just mej när det gäller UM. Maila dem till Eva Wendt, eva.a.wendt@regionhalland.se
16. Mötet avslutas.
Stockholm 130904
Timmy Leijen
Ordförande
Mia Öster
Sekreterare