Styrelsen för FSUM

Ordförande: Jessica Sunesson, barnmorska
Verksamhetsutvecklare för Ungdomsmottagningarna i Region Stockholm

Tel:070 2839418/070 2858457

E-post: Jessica.Sunesson@sll.se

Vice ordförande: Lilo Lindquist, barnmorska
Ungdomsmottagning Väst
Kaverös Äng 5
421 39 Västra Frölunda
E-post: Lilo.lindquist@vgregion.se

Tel 0722095389

Kassör: Carina Mäkinen, barnmorska, verksamhetsutvecklare Ungdomsmottagningarna i Värmland Lagergrensgatan 2 65214 Karlstad

E-post carina.makinen@regionvarmland.se  Tel 070-569 95 37

Ledamot: Sevil Bremer, psykolog/ psykoterapeut/ handledare
Solna UM
Nybodagatan 10
171 42 Solna
Tel: 08-7461656, 072-5831656
E-post: sevil.bremer@solna.se

Sekreterare: Eva Holmberg, psykolog
Ungdomshälsan Umeå
Rådhusesplanaden 3 B
903 28 Umeå
Tel: 090-785 8001, 785 8008

Epost: eva.m.holmberg@regionvasterbotten.se

Ledamot: Carolin Eriksson, barnmorska
Sundsvalls Ungdomsmottagning
Tullgatan 15
852 31 Sundsvall
Tel: 060-184886
E-post: carolin.eriksson@rvn.se

Ledamot: Ann Åkerman, barnmorska

Ungdomsmottagningen Karlskrona stortorget 12 37136 Karlskrona Tel: 0455-735777

E-post: ann.akerman@regionblekinge.se

 

Ledamot: Josefin Andersson, barnmorska
Skellefteå Ungdomsmottagning
Trädgårdsgatan 8
931 31 Skellefteå
Tel: 0910-770540/41
E-post: josefin.e.andersson@regionvasterbotten.se

Ledamot: Mats Lindén, kurator
Ungdomsmottagning Falkenberg
Stationsgatan 16
Tel: 0346-56201
E-post: Mats.Linden@regionhalland.se

 

Ledamot Åsa Sehlberg, kurator

Luleå Ungdomsmottagning
Timmermansgatan 26 97231 Luleå
Tel: 072-5418619

Epost: Asa.Sehlberg@norrbotten.se

 

FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar