Poddsändningar från UM-konferensen 2014

Nedan återfinns föreläsningar från konferensen i Stockholm. För att lyssna klicka på “play”. Du kan också ladda hem inspelningar genom att högerklicka och välja “spara som”. Vänligen observera att vissa av inspelningarna inte börjar förrän några minuter in i uppspelningen. Det går bra att dra fram spåret ngt. om det är tyst i början, eller för att du har lust 🙂

Öppningsceremoni och FoHäMy M. Ideström
Då materialet är rikt har det delats (tvingats) in i olika teman som vardera presenteras på egen sida enligt nedan:
Preventivmedel
Levnadsvanor och hälsa (även ätstörningar)
poddar som rör sex, sexualitet och sexuellt överförbara sjukdomar
Om UM, FSUM, UMO, BRB (org., bemötande etc.)
Prostitution
poddar från workshops

FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar