FSUMs kunskaps- och utvecklingsbidrag

Kunskaps- och utvecklingsbidraget har upphört enligt beslut på FSUMs årsmöte 2016.
Läs gärna om FSUMs stipendium under fliken “FSUM-stipendium”.

FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar