Kallelse till digitalt årsmöte 2021

Tid: torsdag 20 maj 2021 kl. 08.30-09.30 ”Plats”: information om uppkoppling till mötet kommer senare Årsmötet är endast öppet för medlemmar Observera att endast medlemmar i FSUM har tillträde till föreningens årsmöte. De medlemmar som önskar motionera till årsmötet skall enligt föreningens...

Läs mer

Från Valberedningen

Hejsan alla medlemmar! Snart årsmöte, denna gång digitalt fr Karlstad, och vi i valberedningen jobbar på med att ta fram ett förslag på styrelse för föreningen. Några har aviserat att de inte ska vara kvar. Vi behöver nu din hjälp med att nominera till de vakanta posterna. Det behövs kandidater...

Läs mer

FSUM/RFSU bjuder in till utbildning

Inbjudan till en digital föreläsning ”Att nå fram till killar på deras villkor” FSUM fortsätter med det nära samarbetet och utbytet med RFSU, och nästa steg blir att erbjuda alla medlemmar en föreläsning kring ungdomsmottagningens arbete med att vara tillgängliga och attraktiva för killar och...

Läs mer

Vill du tycka till om mottagningssidorna på UMO.se?

Vill du tycka till om mottagningssidorna på UMO.se? Hej! I våras lanserade vi på UMO.se en ny version av Hitta ungdomsmottagning. Informationen till ungdomsmottagningarnas sidor hämtas från Hitta vård på 1177.se. Syftet var att göra det lättare för den som söker en ungdomsmottagning att hitta...

Läs mer

DIGITALT UMSAM-möte

FSUM vill påminna om Digitalt UMSAM-möte fredagen den 27 november 09.00-12.00.  UMSAM nätverk för chefer och vårdutvecklare för UM i alla Regioner. Vi träffas två gånger per år och vi turas om att bjuda in. Denna gång är det Västernorrland som är värd och det är första gången det blir digitalt...

Läs mer

Nätverksmöte om digital ungdomsmottagning

Västernorrland bjuder in till nästa närverksträff för digital ungdomsmottagning Hej! Jag är tacksam för förtroendet att vara organisatör och ordförande för Nätverksmöte om digital ungdomsmottagning. Mötet kommer att hållas via Teams fredagen den 13 november 09.00-12.00. O s a uttyds "om svar...

Läs mer

Inbjudan till Filmevent

Andra veckan i november är Transgender Awareness Week och då bjuder FSUM i samarbete med RFSU in till en digital filmvisning. Tid 11/11 kl 14.00 Dokumentären Alltid Amber skildrar universella ungdomsfrågor kring relationer och hjärtesorg, och teman som rör specifikt transungdomar och då...

Läs mer

Önskan om dialogmöte med social och jämställdhetsministern

  Ang. pågående samhällsdebatt rörande unga och sexualitet   FSUM´s styrelse framför härmed ett starkt önskemål om ett dialogmöte med vår socialminister samt jämställdhetsminister.  Vi önskar en diskussion och dialog kring frågan om ungas sexliv. I debatten om porr ser vi en...

Läs mer

Utbildning om våld

Stadsmissionens yrkeshögskola har blivit beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan att till hösten starta två korta utbildningar Barn och unga som far illa – bemöta och agera Mäns våld mot kvinnor och barn Kurserna syftar till att öka kunskapen om barn och unga som far illa och mäns våld mot...

Läs mer

Rfsu-rapport: Att prata med unga om porr

Läs rapporten om det gemensamma projektet mellan Fsum och Rfsu, där Pelle Ullholm och Kalle Röcklinger från Rfsu träffat ca 500 ungdomsmottagare och samarbetspartner till UM, för prata om hur vi kan prata med unga om porr. Samarbetet mellan Fsum och Rfsu kommer att fortsätta framöver med nya...

Läs mer

Arkiv

FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar