Vill du tycka till om mottagningssidorna på UMO.se?

Vill du tycka till om mottagningssidorna på UMO.se? Hej! I våras lanserade vi på UMO.se en ny version av Hitta ungdomsmottagning. Informationen till ungdomsmottagningarnas sidor hämtas från Hitta vård på 1177.se. Syftet var att göra det lättare för den som söker en ungdomsmottagning att hitta...

Läs mer

DIGITALT UMSAM-möte

FSUM vill påminna om Digitalt UMSAM-möte fredagen den 27 november 09.00-12.00.  UMSAM nätverk för chefer och vårdutvecklare för UM i alla Regioner. Vi träffas två gånger per år och vi turas om att bjuda in. Denna gång är det Västernorrland som är värd och det är första gången det blir digitalt...

Läs mer

Nätverksmöte om digital ungdomsmottagning

Västernorrland bjuder in till nästa närverksträff för digital ungdomsmottagning Hej! Jag är tacksam för förtroendet att vara organisatör och ordförande för Nätverksmöte om digital ungdomsmottagning. Mötet kommer att hållas via Teams fredagen den 13 november 09.00-12.00. O s a uttyds "om svar...

Läs mer

Inbjudan till Filmevent

Andra veckan i november är Transgender Awareness Week och då bjuder FSUM i samarbete med RFSU in till en digital filmvisning. Tid 11/11 kl 14.00 Dokumentären Alltid Amber skildrar universella ungdomsfrågor kring relationer och hjärtesorg, och teman som rör specifikt transungdomar och då...

Läs mer

Önskan om dialogmöte med social och jämställdhetsministern

  Ang. pågående samhällsdebatt rörande unga och sexualitet   FSUM´s styrelse framför härmed ett starkt önskemål om ett dialogmöte med vår socialminister samt jämställdhetsminister.  Vi önskar en diskussion och dialog kring frågan om ungas sexliv. I debatten om porr ser vi en...

Läs mer

Utbildning om våld

Stadsmissionens yrkeshögskola har blivit beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan att till hösten starta två korta utbildningar Barn och unga som far illa – bemöta och agera Mäns våld mot kvinnor och barn Kurserna syftar till att öka kunskapen om barn och unga som far illa och mäns våld mot...

Läs mer

Rfsu-rapport: Att prata med unga om porr

Läs rapporten om det gemensamma projektet mellan Fsum och Rfsu, där Pelle Ullholm och Kalle Röcklinger från Rfsu träffat ca 500 ungdomsmottagare och samarbetspartner till UM, för prata om hur vi kan prata med unga om porr. Samarbetet mellan Fsum och Rfsu kommer att fortsätta framöver med nya...

Läs mer

Årsmötesprotoll 2020

Nu finns årsmöteshandlingarna från årsmötet 13/5 att ta del av här på vår hemsida. Du som är medlem kan logga in och läsa. Om ni har frågor eller kommentarer kontakta oss senast 7 juni !   MVH Lilo Lindquist via styrelsen 

Läs mer

Snart dags för årsmöte

2020-05-13 är det dags för FSUMs årsmöte. Som Ni redan fått information om sker det per capsulam och vi i styrelsen tillsammans med valberedningen kommer att träffas via Zoom. Årsmöteshandlingar ligger nu ute på hemsidan så ni som är medlemmar kan redan nu logga in och ta del av dessa. Allt...

Läs mer

FSUM årsmöte 2020

FSUM:s styrelse har fattat det svåra men nödvändiga beslutet att ställa in FSUM konferensen 2020 i Karlstad då vi även skulle ha haft vårt årsmöte. Detta med bakgrund av utvecklingen av Coronapandemin. Sorgligt nog kan vi inte träffas, men det är ingen vi kan påverka men däremot hitta...

Läs mer

Arkiv

FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar